آموزشگاه موسیقی شَه‌تار

شروین اقبال

فارغ التحصیل در رشته ی موسیقی از دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی 

و پژوهش هنر از دانشکده ی هنر و معماری در مقطع کارشناسی ارشد 

از سال ۸۰ مشغول تدریس در رشته ی موسیقی کودک هستم 

و در مدرسه ی هنر و ادبیات( مدرسه ی موسیقی صدا و‌سیما) 

آموزشگاه گلپا 

آموزشگاه شه تار 

آموزشگاه پرهام 

آموزشگاه دلشدگان 

آموزشگاه چگامه 

 و… افتخار همکاری داشته ام