آموزشگاه موسیقی شَه‌تار

درباره ما

آموزشگاه موسیقی شه‌تار در سال ۹۸ با هدف حفظ و اشاعه موسیقی ایران تاسیس گردید. از ابتدا تا کنون سعی گردیده که از اساتید نام آشنا و مجرب در کادر فنی خود استفاده کنیم تا بتوانیم در جهت اعتلای فرهنگ موسیقی ایران بکوشیم.

خدای مهربان را سپاسگزاریم که کارنامه درخشان ما در همین مدت کوتاه نشانگر نیل به اهدافی ست که به دنبالش بودیم