آموزشگاه موسیقی شَه‌تار

وحید وفایی

 نوازنده و مدرس ویولنسل و کنترباس، دارای مدرک دکتری موسیقی ، عضو رسمی کانون نوازندگان ایران