آموزشگاه موسیقی شَه‌تار

دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده
وصل کلیک

فرهاد احمدي

فرهاد احمدي از شاگردان استاد هوشنگ ظريف و استاد فرهنگ شریف است كه از سال 72 به فراگيري موسيقي پرداخته و هم اكنون به عنوان

ادامه مطلب »